تاثیر تست زدن در قبولی کنکور

جیبی تست تاثیر تست زدن

شما چقدر برای تست زدن در روز کنکور آماده اید؟ این جمله و جملات مشابه بسیار به ذهن شما خطور کرده و یا از شما پرسیده شده است و اگر جز قبولی های کنکور باشید تا آخرین لحظه همیشه سعی در افزایش این آمادگی دارید و خدای نکرده اگر از افراد ناموفق باشید هر بار […]